ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤ

cebbceb1cf83cf85.jpgΤο Κέντρο Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αργυρούπολης και οι υπέργειες γραμμές μεταφοράς ρεύματος που το εξυπηρετούν παραμένουν έξω από την πόρτα μας και πάνω από τα σχολεία μας. Ο σχεδιασμός της αναβάθμισής του σε 400kV είναι πια επί τάπητος και στην άμεση ατζέντα του αρμοδίου υπουργείου, της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο : «… ο εφοδιασμός των πολιτών και επιχειρήσεων με ενέργεια αποτελεί αναγκαιότητα και υποχρέωση κάθε Κράτους, λόγω της ζωτικής σημασίας του για τη στοιχειώδη ανθρώπινη διαβίωση και την οικονομική ανάπτυξη. Η αναγκαιότητα αυτή, ιδίως ως προς τις βιομηχανίες μιας χώρας, ολοένα εντείνεται προς το σκοπό της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, στα πλαίσια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και απαιτούμενης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ένα Κράτος δε δύναται να στερεί τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτό από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας ούτε να αδιαφορεί για το υψηλό κόστος διανεμόμενης ενέργειας, το οποίο σε τελευταία ανάλυση θα οδηγούσε στον οικονομικό μαρασμό του δια της απομάκρυνσης από την επικράτειά του των επενδυτικών δυνάμεων».

Σχεδιασμοι άρρηκτα δεμένοι με τη λεγόμενη απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας, την είσοδο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε αυτόν, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την αύξηση της τιμής της ενέργειας για τα νοικοκυριά, τη μείωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, την εξάπλωση της ενεργειακής φτώχειας για τον λαό.

12 Χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις των κατοίκων, ο ΑΔΜΗΕ που έχει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει εκπονήσει και προωθεί νέα Περιβαλλοντική μελέτη με στόχο την αναβάθμιση της ισχύος του ΚΥΤ σε 400kV, νέο υποσταθμό κλειστού τύπου, δίπλα στον υπάρχοντα ανοιχτό υποσταθμό των 150kV και τις υπάρχουσες γραμμές μεταφοράς.

Η εν λόγω ΜΠΕ έχει ήδη τη θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής . Η απόρριψη της από το Π.Σ ( Περιφερειακό Συμβούλιο ) με το επιχείρημα ότι τάχα δεν εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης του έργου είναι τουλάχιστον ανησυχητική . Η Περιφερειακή Αρχή παραβλέπει μάλλον ότι η ΜΠΕ εξετάζει πιθανά σενάρια άλλης χωροθέτησης και τα απορρίπτει ως κοστοβόρα, προκρίνοντας προκλητικά ότι η «βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση εγκατάστασης του ΚΥΤ είναι η υφιστάμενη» όπως λέει.

Παραβλέπει ακόμα η Περιφερειακή Αρχή ότι η ΜΠΕ με προκλητικό τρόπο και μέσα από δήθεν επιστημονικές έρευνες επιχειρεί να θεμελιώσει ότι είναι άνευ σημασίας οι συνέπειες από τα Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία στην υγεία των ανθρώπων της περιοχής, καταγράφοντας προκλητικά ότι «…..πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις των κανονισμών για την προστασία των ανθρώπων από τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, αφού οι μέγιστες δυνατές τιμές των πεδίων αυτών στα όρια περίφραξης του ΚΥΤ είναι κατά πολλές φορές μικρότερες από τα επιτρεπόμενα …….» δηλώνοντας ότι «…οι μέγιστες τιμές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στα όρια περίφραξης του ΚΥΤ είναι όχι μόνο κατά πολύ μικρότερες από τις ανώτατες επιτρεπόμενες, αλλά είναι σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν μηδενικές ή αγγίζουν τα όρια ευαισθησίας του οργάνου μέτρησης και όπως καταλήγει στη σχετική μελέτη, οι τιμές αυτές είναι κατά πολύ μικρότερες και αυτών που εμφανίζονται εντός των κατοικιών και οφείλονται στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές»!!!.

Η επιμονή στην ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού που αποφασίστηκε και άρχισε να υλοποιείται 50 χρόνια πριν, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, όταν δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού, ενώ η περιοχή ήταν ακατοίκητη, αποκαλύπτει τη θέση που παίρνει η υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος, όταν διακυβεύεται η καπιταλιστική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Την ζωή και την υγεία των παιδιών μας δεν την παζαρεύουμε!

Μετά από αίτημα των δημοτικών συμβούλων του ΚΚΕ έρχεται επιτέλους το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (στις 26.2.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, στο Δημαρχείο) μετά και τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις και σχεδιασμούς που αποκαλύπτονται και πιστοποιούνται με την νέα ΜΠΕ. Η απόρριψη της από το Π.Σ δεν προδικάζει, ούτε μπορεί να παρεμποδίσει την υλοποίηση των σχεδιασμών που από ότι φαίνεται έχουν ήδη δρομολογηθεί από ΑΔΜΗΕ και το αρμόδιο υπουργείο. Κάθε καθυστέρηση στην λαϊκή αντίδραση, θα διαμορφώσει βαθειά αρνητικές εξελίξεις για τον λαό στην περιοχή μας .

Η για τόσα χρόνια αναστολή στην υλοποίηση αυτού του έργου, οφείλεται μόνο στις λαϊκές αντιδράσεις. Την ματαίωσή και την οριστική απομάκρυνση των επίσης επικίνδυνων για την υγεία και τη ζωή των περίοικων υπαρχουσών εγκαταστάσεων 150kV, πάλι μόνο η λαϊκή πάλη και κινητοποίηση μπορεί να την επιβάλει.

Καλούμε την παρουσία κατοίκων και μαζικών φορέων στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να προσδιοριστούν άμεσες ενέργειες δράσης , να αποτραπούν και να αποσυρθούν τώρα οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί ΑΔΜΗΕ και Κυβέρνησης για τη γιγάντωση της ισχύος του ΚΥΤ στη περιοχή.

Να απαιτήσουμε να απορρίψει το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος την νέα ΜΠΕ, να δεσμευτεί άμεσα και να οριοθετήσει χρονικά την ολική απομάκρυνση του ΚΥΤ , προχωρώντας σε νέα χωροθέτηση μακριά από κατοικημένες περιοχές και ανεξάρτητα από το κόστος

Η προστασία της δημόσια υγείας για τους μετόχους της ΔΕΗ και τους επίδοξους επενδυτές στην απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας που επιβάλει ως στρατηγική η ΕΕ θεωρείται κόστος. Για τον λαό είναι πρώτιστη ανάγκη.

Αντιπαλεύουμε την ιδιωτικοποίηση στην Ενεργεία , παλεύουμε για ενιαίο κρατικό τομέα παραγωγής και διανομής, με λαϊκή ιδιοκτησία.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: