Δήμος Πατρέων: Απαλλαγές και μειώσεις ανταποδοτικών τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων προσκομιζόμενων δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται ακολούθως.

Δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης είναι οι κάτοικοι του ∆ήμου Πατρέων που ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες: Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – Άποροι – Άτομα με αναπηρία.

  • Παρακάτω επισυνάπτεται σε μορφή PDF το δελτίο Τύπου του Δήμου Πατρέων για τα αναλυτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: