ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου

Μακριά από τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και βαθιά προσηλωμένο στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων κινείται το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2012 – 2014, που συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προϋπολογίζεται σε περίπου 814 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 51,7% προέρχεται από ίδιους πόρους. Στηρίζεται κατά 48,3% στο 4ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο, το οποίο «αξιοποιείται για την υλοποίηση της αντιλαϊκής στρατηγικής της Λισαβόνας, τη βελτίωση της θέσης της ΕΕ και κατ’ επέκταση των ευρωενωσιακών μονοπωλιακών ομίλων, στη διεθνή καπιταλιστική αγορά, σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και όχι φυσικά προς όφελος των αναγκών του λαού», όπως σχολίασε ο Γ. Μανουσογιαννάκης, τοποθετούμενος εκ μέρους των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων του ΚΚΕ. Είναι ενδεικτικό ότι δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον παραδίδουν στις ορέξεις των μεγαλοεπιχειρηματιών τους ελεύθερους χώρους και εμπορευματοποιούν τις χρήσεις γης. Δράσεις που αφορούν σε υποδομές και οδικά δίκτυα, λιμάνια και εμπορευματικά κέντρα εξυπηρετούν το στόχο η Ελλάδα να διαδραματίσει ρόλο ως διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά, προτείνονται η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, η προώθηση επενδυτικών σχεδίων σε υποδομές, αναψυχή και μεταφορές, η στήριξη γενικά της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων. Παράλληλα, προωθείται η διά βίου κατάρτιση, με την Περιφέρεια να αναζητά πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των ευέλικτων μορφών εργασίας. Προβλέπεται χαρακτηριστικά η συμμετοχή της Περιφέρειας στην υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης ανέργων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Σχολιάζοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Γ. Μανουσογιαννάκης υπογράμμισε:

«Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο ουσιαστικά υποτάσσεται στην ικανοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του κεφαλαίου. Η ένταξη υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες είναι ελάχιστες ως προς τις πραγματικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και δεν αλλάζουν τον αντιλαϊκό φιλομονοπωλιακό χαρακτήρα του. Ο τρόπος υλοποίησης των έργων, μέσα από τις συμβάσεις παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ακόμη κι αν αφορούν τις λαϊκές ανάγκες, διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίησή τους. Η κινητικότητα που παρουσιάζεται τελευταία σε σχέση με την ανάγκη επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, στο όνομα της αναβάθμισης του αναπτυξιακού σκέλους της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις προτεραιότητες που αφορούν τα αναγκαία για τους μονοπωλιακούς ομίλους και ευρωενωσιακές πολιτικές έργα. Τα υπόλοιπα κόμματα του «ευρωμονόδρομου» κατηγορούν συνήθως κυβέρνηση και περιφερειακή διοίκηση για αδυναμία στην απορρόφηση των κονδυλίων, για γραφειοκρατία και λανθασμένους χειρισμούς στην αξιοποίηση των κονδυλίων, αθωώνοντας την ευρωενωσιακή πολιτική και τον ταξικό προσανατολισμό των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης».

Ο Γ. Μανουσογιαννάκης τόνισε ότι το πρόβλημα της ανάπτυξης είναι καίριο ζήτημα και οι δρόμοι διεξόδου δύο: Ο ένας για το λαό και τις ανάγκες του κόντρα στην πολιτική της ΕΕ και στα επιχειρηματικά συμφέροντα και ο άλλος για τις ανάγκες των μονοπωλιακών επιχειρήσεων και για μια χούφτα καπιταλιστών.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.