Συγκριτικά στοιχεία δημοτικών εκλογών 2006-2010

Συγκριτικά στοιχεία από τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του 2006 σε σχέση με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2010.

Ακόμα, παρουσιάζουμε το συνολικό αριθμό των δημοτικών συμβούλων που εξελέγησαν από τη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων στους δήμους κάθε περιφέρειας.

Τέλος, παρουσιάζουμε το συνολικό αριθμό των περιφερειακών συμβούλων στις 13 περιφέρειες της χώρας και τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες ξεχωριστά.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι:

 • Στις εκλογές του 2006 υπήρχαν 1.034 Δήμοι και Κοινότητες. Το ΚΚΕ συγκρότησε και στήριξε ψηφοδέλτια σε 404 Δήμους και 6 Κοινότητες. Σε εκείνες τις εκλογές είχαμε εκλέξει συνολικά 432 συμβούλους, 413 Δημοτικούς και 19 Κοινοτικούς.

Εκλέξαμε δημοτικούς συμβούλους σε 30 πρωτεύουσες νομών, από τις 54 συνολικά.

 • Στις εκλογές του 2010 ύστερα από τις συνενώσεις του «Καλλικράτη», έχουμε 325 Δήμους. Το ΚΚΕ συγκρότησε και στήριξε τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε 260 Δήμους και εξέλεξε δημοτικούς συμβούλους σε 237 Δήμους.

Εκλέξαμε συνολικά 424 δημοτικούς συμβούλους χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε την Ικαρία και την Πετρούπολη που περιμένουμε τον β’ γύρο.

Εκλέξαμε δημοτικούς συμβούλους στις πρωτεύουσες των 53 Νομών από τους 54 της χώρας. Δεν εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος μόνο στην Κόρινθο.

Διευκρινίζουμε ότι στο συνολικό αριθμό των εκλεγμένων με τη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δεν υπολογίζουμε τον αριθμό των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των συμβούλων τοπικών κοινοτήτων που τυχόν εκλεγούν. Αυτό το στοιχείο δεν είναι ακόμα γνωστό από τα Πρωτοδικεία.

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά ανά περιφέρεια τον αριθμό των δήμων ανά περιφέρεια, τον αριθμό των δήμων στους οποίους συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια και τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που εκλέξαμε.

Αριθμός Δημοτικών Συμβούλων στο σύνολο των Περιφερειών

Συνολικά εκλέξαμε 424 Δημοτικούς Συμβούλους. Πιο συγκεκριμένα:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

— Αριθμός Δήμων: 22

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 9 Δήμους

— Εκλέξαμε 13 Δημοτικούς συμβούλους

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

– – Αριθμός Δήμων: 38

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 31 Δήμους

— Εκλέξαμε 53 Δημοτικούς Συμβούλους

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

— Αριθμός Δήμων: 12

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 9 Δήμους

— Εκλέξαμε 11 Δημοτικούς Συμβούλους

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

— Αριθμός Δήμων: 18

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 15 Δήμους

— Εκλέξαμε 18 Δημοτικούς Συμβούλους

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

— Αριθμός Δήμων: 25

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 22 Δήμους

— Εκλέξαμε 39 Δημοτικούς Συμβούλους

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

— Αριθμός Δήμων: 7

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 5 Δήμους

— Εκλέξαμε 15 Δημοτικούς Συμβούλους

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

— Αριθμός Δήμων: 19

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 17 Δήμους

— Εκλέξαμε 26 Δημοτικούς Συμβούλους

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

— Αριθμός Δήμων: 25

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 22 Δήμους

— Εκλέξαμε 30 Δημοτικούς Συμβούλους

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

— Αριθμός Δήμων: 66

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 59 Δήμους

— Εκλέξαμε 145 Δημοτικούς Συμβούλους

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

— Αριθμός Δήμων: 26

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 21 Δήμους

— Εκλέξαμε 26 Δημοτικούς Συμβούλους

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

— Αριθμός Δήμων: 9

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 6 Δήμους

— Εκλέξαμε 18 Δημοτικούς Συμβούλους

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

— Αριθμός Δήμων: 34

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 7 Δήμους

— Εκλέξαμε 9 Δημοτικούς Συμβούλους

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

— Αριθμός Δήμων: 24

— Συγκροτήσαμε ψηφοδέλτια σε 14 Δήμους

— Εκλέξαμε 21 Δημοτικούς Συμβούλους

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» εξέλεξε συνολικά 41 περιφερειακούς συμβούλους στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Αναλυτικότερα:

 • Στην Περιφέρεια Αττικής εξέλεξε 8 συμβούλους.
 • Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4.
 • Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3.
 • Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3.
 • Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 3.
 • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3.
 • Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 3.
 • Στην Περιφέρεια Κρήτης 3.
 • Στην Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης 2.
 • Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2.
 • Στην Περιφέρεια Ηπείρου 2.
 • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.
Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.