Η σταυροδοσία στις τοπικές εκλογές

Η σταυροδοσία στις τοπικές εκλογές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Για δημοτικό συμβούλιο

  • Για Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, δηλαδή σε όσους δεν επήλθε καμία μεταβολή με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και ανεξαρτήτως πληθυσμού, ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

  • Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή σε όσους συνενώθηκαν με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και σε όσους είναι άνω των 100.000 κατοίκων που διαιρούνται σε δημοτικές κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) ο εκλογέας μπορεί να θέσει: Εναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια, εκλέγει μέχρι τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους. Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια εκλέγει περισσότερους από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους.

Επίσης:

  • Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.

Β. Για Συμβούλιο Τοπικής/ Δημοτικής Κοινότητας

  • Ο εκλογέας μπορεί να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για την εκλογή των μελών του περιφερειακού συμβουλίου, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής τους περιφέρειας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ως εξής:

  • Ενα σταυρό στις εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών 1 έως 3.

  • Δύο σταυρούς στις εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών 4 έως 7.

  • Τρεις σταυρούς στις εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών 8 έως 12.

  • Τέσσερις σταυρούς στις εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών πάνω από 12.

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.