Μερος 11ο

Ο «Καλλικράτης» και η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας ως στόχος αφορά την πλήρη προσαρμογή της Εκπαίδευσης βασικής, ανώτερης και της έρευνας, στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση προσαρμόζεται και η λειτουργία των ΑΕΙ – ΤΕΙ. Εκτός από την παραγωγή γενικότερα φθηνού και ευέλικτου επιστημονικού δυναμικού για τις ανάγκες των επιχειρήσεων προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» ότι η Τοπική Διοίκηση θα συνάπτει με τις σχολές και τα πανεπιστήμια συμβάσεις για επιχειρηματικές μελέτες. Ετσι πολλά από τα παραπάνω σχέδια για την «αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής» θα καταστρώνονται από το επιστημονικό δυναμικό των ΑΕΙ – ΤΕΙ. Με αυτό τον τρόπο θα βρίσκουν «έσοδα» οι σχολές. Ετσι θα χρηματοδοτείται το ερευνητικό τους έργο και τα εργαστήρια, έτσι υποτάσσονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η προώθηση της «διά βίου μάθησης», που στοχεύει στο να μαθαίνει το εργατικό δυναμικό ό,τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο «Καλλικράτης» παραχωρεί στις περιφέρειες την αρμοδιότητα της «διά βίου μάθησης» και τα δημόσια ΙΕΚ. Κάθε περιφέρεια θα αναπτύσσει ΙΕΚ και σεμινάρια που θα παρέχουν στους εργαζόμενους αυτές ακριβώς τις ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται στις επιχειρήσεις της περιοχής (π.χ. τουριστικά στην Κρήτη, καλλιέργεια φυκιών στον Αστακό, logistics στη Βόρεια Ελλάδα και Αττική κλπ.). Προβλέπεται επίσης από τον «Καλλικράτη» να βοηθά και να εκπαιδεύει τους αγρότες να «προσαρμοστούν» στη νέα αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ. Δηλαδή να ξεριζώνουν το στάρι και τα αμπέλια για να ασχοληθούν με τον αγροτουρισμό. Να φυτεύουν αγκινάρες για βιοκαύσιμα κλπ., δρώντας αρνητικά και στη διατροφική εξάρτηση της χώρας.

Επιπλέον, η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων ξεκινά και από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τις ευέλικτες ζώνες και την είσοδο των επιχειρηματιών ως χορηγών στα σχολεία με τη διαμεσολάβηση των δήμων. Σε αυτήν τη βάση δεν είναι τυχαίο ότι οι εκλεγμένοι αναλαμβάνουν μέσω του «Καλλικράτη» να χειραγωγήσουν και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων αφού προβλέπεται να τους ελέγχουν.

Advertisements